Wskaźniki położenia

8697

Burkert zawor typu8697

Jednostka sterująca do siłownika 20XX, 21XX oraz wskaźnik położenia (feedback)

Karty katalogowe


1060

Burkert zawor typu1060

Akcesoria do zaworów pneumatycznych - wskaźnik pozycji zakres temperatur -20 - +60°C

Karty katalogowe


1062

Burkert zawor typu1062

Akcesoria do zaworów pneumatycznych - wskaźnik pozycji

  • Zakres temperatur -20 - +60°C

Zastąpiony wskaźnikami typu 8690 oraz 8697.

Karty katalogowe


8690

Burkert zawor typu8690

Jednostka sterująca do siłownika 20XX, 21XX oraz wskaźnik położenia (feedback)

Karty katalogowe

Instrukcje

Interaktywna animacja

  • Burkert 3d pdf