Zautomatyzowana analiza wody procesowej i wody pitnej na obiekcie

2018-12-05

Woda jako niezbędny składnik w życiu codziennym oraz ważne medium w wielu procesach produkcyjnych musi spełniać odpowiednie normy higieniczne, co wymaga ciągłej i rzetelnej analizy.

Analiza wody

Pomiar parametrów wody - prosty, modułowy i precyzyjny

Monitorowanie odgrywa zasadniczą rolę w procesie uzdatniania wody. Jakość wód głębinowych coraz bardziej spada w wielu miejscach. Jest to spowodowane zwiększającymi się zanieczyszczeniami, które utrudniają wodociągom oczyszczanie wody, aby była zdatna do picia.

Ponadto istnieją przepisy prawne, które nakazują pewne pomiary w ustalonych odstępach czasu. Na przykład należy regularnie sprawdzać wartość pH lub zmętnienie wody surowej. Następnie stosuje się różne procesy obróbki, np. dodanie flokulantów lub użycie chloru, dwutlenku chloru, UV lub ozonu do dezynfekcji. Również w tym przypadku monitorowanie jakości jest konieczne, aby zagwarantować zgodność z wartościami dopuszczalnymi.

Pomiar różnych parametrów wody, takich jak zmętnienie, wolny chlor, dwutlenek chloru, wartość pH, konduktywność lub potencjał ORP / Redox - dostarcza informacji o jakości wody. Do tego zadania świtenie nadaje się system analizy online 8905.

źródło: www.burkert.com