Zawór elektromagnetyczny 6240

2019-03-16

Podstawowe parametry zaworu Bürkert 6240


Zawór elektromagnetyczny typu 6240 często stosowanym zaworem, ponieważ nie wymaga minimalnej różnicy ciśnień. Doskonale sprawdza się w aplikacjach, gdzie:

Budowa i zasada działania


Bürkert typ 6240 jest serwowspomaganym zaworem elektromagnetycznym. Poniższy rysunek prezentuje budowę zaworu.

Przy braku zasilania tłok zamyka główne gniazdo zaworu. W tym stanie, komora nad tłokiem jest wypełniona medium dostarczonym do wlotu zaworu i wywiera nacisk na tłok. Nacisk mediów wraz ze sprężyną uszczelnienia tłok na gnieździe zaworu i zapobiega przepływowi mediów przez zawór.

Gdy cewka zotanie zasilona, tłok porusza się w górę. Oddala się od gniazda zaworu za pomocą sprężyny sprzęgającej. W tym momencie medium może przepływać. Jednocześnie sprężyna otwiera port pilota w tłoku. Kiedy zawór pilotowy otworzy się, górna komora jest rozszczelniona do wylotu. Powoduje to spadek ciśnienia na tłoku, co powoduje, że tłok odsuwa się od gniazda zaworu i wspomaga otwarcie zaworu. Serwowspomagany mechanizm typu 6240 umożliwia płynne, bezuderzeniowe otwieranie i zamykanie zaworu przy wysokich ciśnieniach, ale także przy zerowej różnicy ciśnień.

Zawór pilotowy może samodzielnie otworzyć zawór, w wyniku czego 6240 może działać przy zerowej różnicy ciśnień.
 
 

Opis 6240

Certyfikaty zaworu 6240


Zawór dostępny jest z szerokim zakresem certyfikatów. Najważniejsze z nich są wymienione poniżej:

Certyfikaty 6240

Cechy

Wybór materiałów

Dostępne materiały obudowy dla zaworu elektromagnetycznego typu 6240 to mosiądz i stal nierdzewna (1.4305). Różne rodzaje materiałów uszczelniających do uszczelnienia gniazda i uszczelnienia zewnętrznego są również dostępne dla różnych zastosowań mediów:

Standardowe opcje (uszczelnienie gniazda / uszczelnienie zewnętrzne):

Są dostępne dodatkowe materiały dla specjalnych wersji typu 6240. Zobacz więcej na temat odporności chemicznej materiałów.

Rozmiary portów

Zawór jest dostępny z przyłączem G 1/4, 3/8 i 1/2. Poniższa tabela pokazuje odpowiednie średnice, wartości Kv i zakres ciśnienia. Wartość Kv określa natężenie przepływu wody w m3 na godzinę przy spadku ciśnienia 1 bar. Właściwe dobranie zaworu jest ważne, aby zagwarantować dobre działanie systemu, a także zoptymalizować koszty.

Rozmiar portu (BSP) Średnica (mm) Kv (m3/h) Ciśnienie (bar)
G 1/4" 6.0 0.6 0-16
G 3/8" 6.0 0.6 0-16
G 1/2" 12.0 2.2 0-16

Zredukowany pobór mocy

Dostępne są wtyczki do zaworu Bürkert 6240 ze zintegrowaną redukcją mocy (kick and drop electronics). Zaraz po otwarciu zaworu moc elektryczna zostaje zredukowana na tyle, że zawór pozostaje otwarty, ale oszczędza energię oraz ciepło wydzielane przez cewkę elektromagnetyczną.

Werse specjalne

Wersja DIN EN 161

Typ Bürkert 6240 ma specjalną wersję, która może być używana jako automatyczny zawór odcinający do palników gazowych i urządzeń gazowych. Uszczelnienie gniazda i uszczelnienie zewnętrzne w tej wersji są wykonane z NBR, co sprawia, że nadaje się do temperatur mediów -10°C do +80°C. Ta wersja jest dostępna zarówno w korpusie z mosiądzu, jak i ze stali nierdzewnej.

Wersja do pary

Wersja do pary zaworu Bürkert 6240 ma otwór o średnicy 13 mm i jest dostępna ze stali nierdzewnej (1.4408). Uszczelnienie gniazda i uszczelnienie zewnętrzne w tej wersji są wykonane z  FKM, co sprawia, że nadaje się do temperatur mediów od 0°C do 140°C. Ma zakres ciśnienia 0-4 bar.

Wersja do wysokich temperatur

Wersja do wysokich temperatur dostępna jest w rozmiarach DN 6 lub 12, a korpus wykonany jest ze stali nierdzewnej 1.4408. Uszczelnienie gniazda i uszczelnienie zewnętrzne w tej wersji to odpowiednio PTFE i PEEK, co pozwala na zakres temperatury medium od -40°C do 140°C (DN 12 może wzrosnąć do 180 ° C). DN 6 ma zakres ciśnień 0-16 bar, a DN 12 ma zwiększony zakres 0-25 bar.

Wersja do wysokich ciśnień dla cieczy i gazów

Dla ciśnień nieco wyższych niż 16 bar przeznaczona jest wersja dla wysokich ciśnień. Materiał korpusu zaworu jest wykonany z mosiądzu, a uszczelnienie gniazda i uszczelnienie zewnętrzne wykonane są odpowiednio z PTFE i FKM. Ta kombinacja materiałów pozwala na zakres temperatur od -10°C do 140°C i zakres ciśnień 0-25 bar dla cieczy i 0-40 bar dla gazów przy DN6.

Wersja do wysokich ciśnień

Typ Bürkert 6240 jest dostępny w wersjach MX31 i MX32 przeznaczonych do wysokich ciśnień, odpowiednio do 150 barów i 250 barów. Korpus wykonany jest ze stali nierdzewnej 1.4404, a wersja o średnicy DN12 ma funkcję zaworu normalnie otwartego (NO). Ta wersja ma uszczelnienie gniazda PCTFE i uszczelnienie zewnętrzne FKM, dzięki czemu nadaje się do temperatur mediów -10°C do +80°C. Jeśli wymagana jest niższa temperatura, można użyć EPDM jako uszczelnienie zewnętrzne, co pozwala na użycie go w temperaturze do -30°C.

Wersja do środowisk zagrożonych wybuchem

Bürkert typ 6240 jest dostępny w wielu wersjach przeciwwybuchowych, które mają cewki z przewodami lub skrzynkę przyłączeniową. Zawory te są dostępne w wersjach standardowych i wysokociśnieniowych z różnymi materiałami uszczelniającymi. 
Certyfikaty dla cewek z przewodem elektrycznym to:

Certyfikaty dla montażu cewek ze skrzynką przyłączeniową:

Zastosowania

Bürkert typ 6240 znajduje zastosowanie dla gazów i cieczy, w tym w systemach gaśniczych i gorzelniczych, instalacjach dostarczających gaz i uzdatniających wodę, a także w technologii kontroli temperatury. Certyfikacja KTW i W270 sprawia, że zawór ten nadaje się również do wody pitnej.

Ze względu na dostępność materiałów odpornych na media, takich jak stal nierdzewna i PEEK / PTFE, typ 6240 nadaje się do laboratoriów farmaceutycznych i chemicznych, w których do celów analitycznych wykorzystywany jest szeroki zakres ultra czystych gazów.

Wersja dla pary jest idealna do takich zastosowań, jak systemy myjące, urządzenia do sterylizacji wysokociśnieniowej o ciśnieniu do 6 barów lub ekspresów do kawy.